top of page
לא קל לי לכתוב על רותי כי אין לי מושג מאיפה להתחיל. כמו לספור את גרעיני הרימון בעוד הם בפנים הפרי. 
אין ספק שהמפגש שלי עם רותי היה אחת המתנות ששידרגו את הגדילה שלי ושל משפחתי למקום שמעולם לא חשבתי שנגיע. 
היכולת המולדת שלה להנחות בריות לצמיחה הוא לא מהמוכר והרגיל. בשעות קשות במיוחד שרבים וטובים הרימו ידיים ושאני התבוססתי בתחתית המיץ רותי לא רק הרימה אותי למקום מבטחים בשימוש בכוחותיי שלי אלה העיפה אותי כמה קפיצות גדילה על הדרך. היו פעמים שלא הבנתי או ראיתי את אשר היא בשפה מדויקת וחדה מבטיחה לי שנמצא מעבר להר שמולי אבל משהו בפנים ידע שרותי יודעת על מה שהיא מדברת ושם בקטעים הקשים בטחתי בה. כי ידעתי שהיא מונעת ממקום נקי מאגו אבל מלא באמונה, ידיעה והכרה במסלול החיים למקום בו אנחנו פוגשים חזרה את כוח הבריאה שהוא רק שלנו. במפגשים איתה מצאתי מרגוע ומזור אמיתי ואני רק מאחלת בכל יום שעובר שיותר אנשים יוכלו להנות מיכולת חיבור הלב הזה שלה כדי שלא תפספסו את מה שיועיל לכם.

"

"

מה שאנשים אמרו

bottom of page