top of page

סדנת מעשה אהבה למטפלים

סדנת אונליין להיכרות עם כלים מעשיים לקבלה עצמית רדיקלית

האתגר: חוסן רגשי ושמחת חיים
שאינם תלויים בדבר

אחת השאלות המרכזיות שאנחנו נדרשים להם בשדה הטיפולי היא שאלת החשק. חשק להתאושש, חשק לבטוח, ליצור, להאמין, לאהוב. ליצור חיים שיש בהם מוטיבציה חזקה שאינה מבוססת מורא, אלא תשוקה.  זוהי שאלת מהות האתגרת את כל מי שחשוף לסדקים וקרעים בנפש האדם. הבחירה להעניק תקווה בעת משבר, היא משימת חיים. החזית הופכת למאתגרת יותר ויותר ככל שהמציאות חדה ותובענית יותר

גם לאחר פיצוח משבר נראה ששמחת חיים נתפסת עדיין כמשהו בלתי מושג, המייצר תחושה שמשהו חיוני עדיין חסר. ואכן, נדרשת מחשבה מחודשת על המנגנון המייצר שמחת חיים, שאינה מתכתבת עם נסיבות חיצוניות והגדרות קולקטיביות, אלא משקפת קול אותנטי חפץ חיים. בכדי לייצר משק אוטרקי המקיים את עצמו, עלינו להכיר את הצנרת המחברת בין קבלה עצמית רדיקלית, ליכולת להפיק מכל הקיים, מציאות מיטיבה המבוססת על התחייבות לחיים של הוגנות פנימית. אכן, חיים כה מאתגרים בתקופה קשוחה ותנודתית, נתפסים כמרחב בלתי אפשרי לעיגון של עונג ונועם, אך האמת היא שקיימת דרך לחווט מחדש את אופן ההתנהלות היומיומי וסט האמונות התואמות, כך שישרתו אפיק אופטימי, מעשי ונחרץ החותר לרווחה רגשית בלתי מתפשרת. בספרי השני

מעשה אהבה פרשתי את שיטת העבודה המלווה אותי בעבודתי ב-20 השנים האחרונות. הספר שהפך לקורס, מלווה תלמידים רבים המיישמים תפיסות עבודה חדשות המפצחות את ההתניות השגורות שעליהן חונכנו, המקבעות כפיפות מובנית של שמחת חיים לתנאים חיצוניים. הזמנים המאתגרים שלפנינו ידרשו חוויית מסוגלות והעצמה של חוסן נפשי וגישה ישירה אל מנועי תשוקה ועונג. אני מזמינה אותך להכיר מקרוב את התפיסה, נכלים ומפת הדרכים שיצרו שינוי משמעותי אצל רבות ורבים, והותירו חותם עמוק של רווחה ואופטימיות. אני מזמינה אותך לרכוש כלים מעשיים שיאפשרו לך להציע בקליניקה חזון חדש לניהול משק רגשי, שמח ואיתן. בסדנת אונליין של 3 מפגשים אציע לך השראה ורעיונות חדשים לשימושך המקצועי והאישי כאחד   

bottom of page